Bestuursmededeling: Notulen Algemene Vergadering d.d. 30 mei 2011

Dames en heren,
 
Op het uitsluitend voor de leden toegankelijke deel van onze website treft u de notulen aan van de Algemene Vergadering van 30 mei jl.

<Leden><Mededelingen><Bestuur>
 
Het Bestuur.
 

 
Nieuwsarchief