Algemene Vergadering maandag 30 mei 2011

Dames en heren,
leden  van de Leidschendamse golfvereniging Leeuwenbergh,

Hierbij delen wij u mede dat de agenda en overige vergaderstukken ten behoeve van de Algemene Vergadering op maandag 30 mei a.s.,  aanvang 20.00 uur, gepubliceerd zijn op het uitsluitend voor leden toegankelijke gedeelte van onze websitel.

Klik hier of ga naar: <Leden><Mededelingen><Bestuur>.

Leden die graag over een papieren versie van deze stukken wensen te beschikken kunnen zich tot het secretariaat wenden.


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,


Jan J. Luyt
 

 
Nieuwsarchief