Bestuursmededeling: Leeuwenbergh kan blijven!

Bij zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie op 2 januari jl. heeft onze voorzitter Jan Luyt verwezen naar een gesprek dat een delegatie van het Bestuur medio december met de Haagsche wethouder Peter Smit heeft gehad.
De wethouder deelde mee dat Den Haag als gevolg van wijziging van de economische situatie in de voorzienbare toekomst (een periode van 10 tot 15 jaar) geen behoefte meer heeft aan de bouw van bedrijven en woningen op het terrein van onze golfbaan.
Den Haag is wel van plan de “Rotterdamse baan” door te zetten en ook een fietspad langs de grens van de holes 6 en 7 aan te leggen.
Naar verwachting zullen daartoe 3 holes aan de “Drievlietzijde” van onze baan opgeofferd dienen te worden.
In ruil daarvoor zullen 3 nieuwe holes aan de kant van het Prins Clausplein aangelegd worden. De wethouder toonde zich bereid te onderzoeken of ter compensatie van alle reeds ondervonden en nog te ondervinden last meer grond beschikbaar kan komen, zodat een betere routing van onze baan gerealiseerd kan worden en ook nog  3 extra oefenholes in de buurt van ons clubhuis aangelegd kunnen worden.
De bekende golfbaanarchitect Alan Rijks heeft van Den Haag de opdracht gekregen het een en ander nader uit te werken en wel zodanig dat Leeuwenbergh een volwaardige 18 holes golfbaan met A-status kan blijven.

Het Bestuur.

 
Nieuwsarchief