Contributie en lockers 2010

Contributie 2010
De facturen zijn ondertussen aan alle leden verstuurd, de contributie voor het seizoen 2010 dient vóór 15 januari 2010 op de rekening van de vereniging bijgeschreven te zijn. Na 15 januari worden € 50,= aan kosten in rekening gebracht.
 
Lockerhuur 2010
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt de factuur voor de lockerhuur pas in januari 2010 verstuurd.
 
Nieuwsarchief