Mutaties of opzeggingen

Wij willen u er aan herinneren dat opzeggingen en/of wijzigingen van lidmaatschap en tassenberging uiterlijk 1 november a.s. doorgegeven moeten worden aan het secretariaat.
Dit kan ook per email op: secretariaat@leeuwenbergh.nl
 
Het Bestuur
 
Nieuwsarchief