Intrekken local rule 'meetinstrumenten'

Met ingang van 1 september 2009 is de Temporary Local Rule met betrekking tot meetinstrumenten komen te vervallen.

Dit betekent dat tijdens spelen in NGF-competities, van wedstrijden en van qualifying kaarten geen apparaten mogen worden gebruikt waarmee afstanden gemeten kunnen worden.

Regel 14-3 verbiedt gebruik van kunstmatige hulpmiddelen, abnormale uitrusting en abnormaal gebruik van uitrusting. Daaronder valt apparatuur om afstanden te meten. Straf voor overtreding van regel 14-3: Diskwalificatie.

Hiermee volgt de Handicap- & Regelcommissie van LG Leeuwenbergh het standpunt van de NGF.

Met vriendelijke groet
HCP&R-commissie

 
Nieuwsarchief