De ballenautomaat op de driving range

BALLENAUTOMAAT

 

De automaat heeft twee mogelijkheden om ballen uit te geven:

a. Met een ballensleutel die bij de caddiemaster voor € 7,50 verkrijgbaar is en opgeladen kan worden met elk gewenst bedrag. Deze ballensleutel is voorlopig alleen verkrijgbaar voor leden op vertoon van NGF kaartje!
b. Met een token (muntje)

NB Het aantal ballen per eenheid is voorlopig vastgesteld op:
• ballensleutel 32 
• muntje 26

Deze automaat is voorzien van een managementsysteem waardoor er allerlei mogelijkheden zijn om te variëren met de ballenuitgifte (bijvoorbeeld ballen voor half geld op bepaalde tijdstippen etc.) Omdat wij nog ervaring op moeten doen met al die mogelijkheden houden wij het voorlopig (dit zomerseizoen) simpel. Wekelijks zullen de gegevens uit het systeem verzameld worden en na verloop van tijd geanalyseerd worden. De leverancier zal ons de komende tijd begeleiden om op basis van de gegevens die er uitkomen een soort ballenuitgiftebeleid (gevarieerde prijsstelling e.d.) op te stellen.
In de nabije toekomst zijn wij dan in staat om flexibel in te spelen op de behoeften en wensen van alle gebruikers van de drivingrange. 

 

GEBRUIK VAN DE BALLENSLEUTEL

 

 Het systeem heeft twee mogelijkheden:

a. Voor het aflezen van je saldo moet je de sleutel tegen de “E-key reader” houden, zoals het voorbeeld hierboven laat zien. In de display wordt dan het saldo weergegeven.
b. Voor het verkrijgen van ballen moet je eerst op de toets 1, 2 of 3 drukken voor  respectievelijk 16, 32 of 48 ballen. Daarna de sleutel tegen de “E-key reader” houden en de ballen vallen in het mandje.

Opmerking: Bij verlies van de sleutel kan het saldo, na melding van het verlies bij de caddiemaster, geblokkeerd worden. Deze zal dan, samen met jou aflezen wat het saldo is en de sleutel blokkeren zodat er geen gebruik meer van gemaakt kan worden. Als de sleutel definitief verloren is kan je een nieuwe sleutel kopen en kan het resterende saldo weer geactiveerd worden door de caddiemaster.

 

 
Nieuwsarchief