Herhaling van de test "niet reserveren"

Geachte leden,

Het is u vast al opgevallen dat wij als bestuur dit jaar met tests bezig zijn om te kijken naar mogelijke oplossingen voor ons capaciteitsprobleem.

Ons einddoel is een evenwichtige en redelijke verdeling te vinden tussen het aantal starttijden voor vrij spelen en georganiseerd spelen binnen bloktijden. Aan het feit dat er doordeweeks (vooral in de periode april - oktober) meer starttijden aangevraagd worden dan er beschikbaar zijn kunnen wij op korte termijn helaas niets doen. Een drastische vermindering van het aantal leden is wellicht een optie maar is afhankelijk van de financiële situatie en zal in ieder geval tot een behoorlijke verhoging van de contributie leiden. Per jaar wordt al bezien of het ledenaantal met 25 verminderd kan worden.

Een van de tests is het tijdelijk ook doordeweeks toepassen van het systeem dat wij ieder weekend al hanteren namelijk niet reserveren.

In de maand juni is al geëxperimenteerd met dit systeem en waren de reacties voor het merendeel positief. Zelfs fervente tegenstanders van het experiment gaven na afloop toe dat het hen zeer was meegevallen. De testperiode was relatief kort om definitieve conclusies te trekken. Daarom willen wij het experiment nog een keer herhalen over een periode van vier weken. De opgedane ervaring tijdens de eerste test heeft geleid tot een aantal regels die wij in de tweede test willen toepassen.

Vervolgens zullen wij in de Algemene Vergadering van oktober, op basis van de opgedane ervaringen, adviezen en suggesties van leden, een voorstel doen om het beleid t.a.v. reserveren van starttijden aan te passen.

De uitgekozen periode om deze 2e test uit te voeren is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 25 september a.s.

De test zal conform punt 2b. uit het reglement worden uitgevoerd. Het volledige reglement kunt u vinden in het ledenboekje onder de naam Reglement Golfaccommodatie Leeuwenbergh of via deze link.

Onder punt 2b. staat welke dagen het doorgaans van toepassing is en hoe een starttijd te krijgen:


zaterdag en zondag, alsmede op officiële feestdagen:

 • door leden: uitsluitend door bij de caddiemaster in persoon voor één tijd te reserveren voor de eerst mogelijke beschikbare starttijd. Telefonische reservering is dus niet mogelijk
 • door greenfeespelers: uitsluitend door bij de caddiemaster in persoon voor één tijd te reserveren voor de eerst mogelijke voor greenfeespelers beschikbare tijd.


De volgende regels zijn van toepassing gedurende de testperiode:

 1. Bedrijfsleden houden hun recht om op de speciale bedrijventijden (10% van de starttijden) vooraf te reserveren.
 2. Op vrijdagen kunnen greenfee spelers geen starttijd reserveren. Introducés zijn wel toegestaan.
 3. Op maandag t/m donderdag zijn gemiddeld 3 starttijden/dag gereserveerd voor greenfee spelers. Als die al vergeven zijn worden er geen starttijden meer aan greenfee spelers verkocht. Deze tijden kunnen maximaal drie dagen van tevoren worden geboekt
 4. Starttijden worden pas een uur voor het einde van de bekende bloktijden (maandag/heren, dinsdag/dames, donderdag/senioren en weekeinde/wedstrijden) vrijgegeven.
 5. In de proefperiode heeft ieder gewoon lid de mogelijkheid om één keer een starttijd te reserveren voor een doordeweekse dag. Meespelende leden worden ook geacht deze starttijd te hebben gereserveerd. Na het annuleren van de starttijd kan er geen nieuwe tijd gereserveerd worden.

 

 • Het bestuur
   
 •  

   
  Nieuwsarchief