Schelpenpaden zijn vaste obstakels

Er was eens ……


Er was eens een local rule die bepaalde dat de in onze baan aanwezige schelpenpaden een integraal deel van de baan vormden.
Op grond hiervan (want zonder deze bepaling zou een dergelijk pad overeenkomstig de definities behorende bij de “Golfregels 2008-2011”  een obstakel zijn) moest men  zijn bal, als deze op zo’n pad terecht was gekomen, in beginsel dus spelen zoals hij lag.
Maar ….. omdat de schelpenpaden door het intensieve betreden ervan tot een keiharde ondergrond verworden waren, is deze plaatselijke regel op verzoek van veel leden, die hun swing en kostbare clubs wilden sparen, enkele maanden geleden ingetrokken en dus niet meer op  de huidige scorekaarten vermeld.
Alhoewel destijds publicatie op de website heeft plaats gevonden,  bleek op de algemene ledenvergadering van 25 mei jl dat het bovenstaande niet bij alle leden voldoende bekend is  …….
Dus ……  slaat men z’n bal op een “schelpenpad”, dan ligt deze op een (vast) obstakel dat overeenkomstig regel 24-2 straffeloos ontweken mag worden.


Jan Luyt, Handicap en Regel Commissie

 
Nieuwsarchief