Van het bestuur

Omdat de Algemene Leden Vergadering (ALV) een week vervroegd is komt de Leeuwepraet pas na de ALV in uw brievenbus. Aangezien het bestuurlijke stuk onderwerpen bevat die ongetwijfeld aan de orde komen op de ALV hebben wij besloten om dit stuk ook alvast op de site te plaatsen
 
Van het Bestuur
 
De toekomst van Leeuwenbergh
 
Gaarne willen wij u informeren over de voortgang van het eerder aangekondigde hernieuwde verzoek voor de aanleg van een golfbaan in Kerkehout. Er gaan zoals altijd vele geruchten maar het gaat nog steeds zoals wij u hebben verteld om de Ruyven (daar werkt Den Haag aan), Kerkehout (daar werken wij aan) of blijven waar we zitten (daar werkt ons advocatenkantoor aan). Dit alles volgens afspraak en in nauw overleg met Den Haag.
 
In diverse krantenartikelen is te lezen dat natuurliefhebbers de aanleg van een golfbaan in Kerkehout onaanvaardbaar vinden omdat dat volgens hen ten koste gaat van de aanwezige natuur en het landschap. Vanuit hun optiek is dat begrijpelijk maar wij zijn van mening dat een golfvoorziening op deze locatie verantwoord kan worden ingepast met respect voor de bestaande landschappelijke en ecologisch waardevolle elementen. Feit is dat in deze dichtbevolkte regio een grote behoefte is aan rustige groene gebieden waarin zowel ruimte is voor recreatie (wandelen, fietsen) als natuurontwikkeling. Op dit moment is het gebied eigenlijk alleen toegankelijk voor de grondeigenaren en enkele vogelaars.
 
Zoals in de Algemene Leden Vergadering van afgelopen mei is gemeld, gaan wij een plan ontwikkelen dat rekening zal houden met de eisen en wensen van alle betrokken overheden en instanties. Bovendien willen wij ook het grondgebied van de gemeente Leidschendam/Voorburg in het plan betrekken omdat wij dan zoveel mogelijk tegen het Sytwinde tracé liggen en het gebied niet versnipperd zal worden. Het schetsontwerp willen wij laten maken door een gerenommeerde landschapsarchitect.
 
Begin september heeft een delegatie bestuurders van Gewest Haaglanden een excursie gehad langs alle alternatieve locaties. Onder leiding van een landschapsarchitect zijn zij een hele middag voorgelicht over de specifieke eigenschappen en kwaliteiten van die gebieden. In combinatie met een al eerder dit jaar uitgevoerde Quick Scan wil het Gewest Haaglanden bepalen welke locatie zij het meest geschikt acht voor de verplaatsing van onze golfbaan. In afwachting van de besluitvorming van het gewest maken wij nu een pas op de plaats. Wij willen de bestuurders niet voor de voeten lopen en zeker niet de indruk wekken dat wij zo graag weg willen. Integendeel, wij zijn van mening dat dit gunstig is voor de belangen van Leeuwenbergh want uiteindelijk zit niemand te wachten op een verplaatsing van onze mooie baan. Maar als het onvermijdelijk is dan willen wij het liefst naar Kerkehout. Wassenaar en Leidschendam/Voorburg zullen in eerste instantie hun standpunt gaan bepalen maar het is duidelijk dat het Gewest ook een belangrijke rol speelt in de uiteindelijke beslissing. Het Regionaal Structuur Plan (RSP) Haaglanden doet immers uitspraken over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waarin alle alternatieven gelegen zijn.
Wij hopen dat voor het eind van dit jaar definitief duidelijk wordt of, en zo ja waarheen wij dan op termijn verplaatst gaan worden.
 
Reserveren van starttijden
 
Zoals u allen ongetwijfeld opgemerkt heeft geniet onze baan de laatste jaren een grote populariteit getuige de grote vraag naar starttijden. Het aangepaste maaibeleid van de laatste jaren, de kwaliteit in het algemeen en een bepaalde mate van verzadiging bij golfbanen zoals Delfland en Zoetermeer lijken daaraan ten grondslag te liggen.
Het gros van de leden die een starttijd willen reserveren zitten voor 08.30 al achter de PC, telefoon of staan voor de balie van de caddiemaster Vooral op weekdagen tussen 08.30 uur en 16.00 uur is de vraag zo groot dat niet iedereen de gewenste starttijd weet te bemachtigen.. Dit is natuurlijk zeer teleurstellend en zeker voor hen die helemaal geen starttijd hebben kunnen reserveren omdat de nog wel beschikbare starttijd voor hen te laat is.
Over oplossingen voor dit probleem is de afgelopen tijd al veel nagedacht en zijn er door leden ook diverse suggesties gedaan. Dit heeft geresulteerd in het volgende rijtje met eventuele oplossingen:
 
1.    Drastisch terugbrengen van het aantal leden met als gevolg dat de contributie zal stijgen (de vraag blijft of dit zal helpen want een relatief kleine groep van ca 350 leden is zeer actief in het reserveren van starttijden en het merendeel hiervan is vermoedelijk niet van plan om op korte termijn op te zeggen)
2.    Beperken van het aantal bedrijfsleden (gevolg is contributieverhoging)
3.    Het met een half uur inkorten van de bestaande bloktijden waardoor de grotere groep leden die ongeorganiseerd willen spelen meer mogelijkheden krijgt (per week komt dat neer op ca 22 starttijden extra voor vrij spelen).
4.    Stoppen met reserveren en overgaan op het systeem dat ook in het weekeinde wordt toegepast (komen en gaan spelen op de eerstvolgende tijd die beschikbaar is)
5.    Beperken c.q. weren van greenfeespelers. Echter, ons erfpachtcontract verplicht ons bezoekers toe te laten omdat wij een beperkt openbaar karakter hebben. Op doordeweekse dagen hebben wij daarom in totaal 18 (3,6 /dag) starttijden gereserveerd voor greenfeespelers. Daarnaast hebben wij per maand twee uur starttijd gereserveerd voor groepen waarbij opgemerkt moet worden dat die ook voor onze bedrijfsleden gebruikt worden. In de zomertijd hebben wij doordeweeks gemiddeld ca 350 (70/dag voor 18-holes ronde) starttijden te vergeven waarvan er ca 75 binnen de bloktijden vallen voor de damesdag, herendag, seniorendag en de woensdagmiddag instuif. Voor vrij spelen van leden zijn er dus 275 – 18 = 257 (51,4/dag) starttijden beschikbaar. Hiervan is 10% (verspreid over de hele dag) contractueel beschikbaar voor bedrijfsleden. Waaruit u kunt afleiden dat 3,6/46,3 = ca 7 a 8% van de beschikbare vrije speeltijd voor greenfeespelers is gereserveerd. Bovendien is er in onze begroting rekening gehouden met een bedrag aan inkomsten uit greenfee.
6.    Starten van hole 10 (als men niet meer dan 9 holes wil lopen) om het rendement van de baan te verhogen. Er zijn nogal wat leden die na hole 10 de baan verlaten waardoor de 2e negen holes (8 holes) minder worden bespeeld. Volgens de greenkeepers is dat ook te zien aan de slijtage van de baan. Wij kunnen dat zien vanaf het terras/clubhuis want het komt regelmatig voor dat het enige tijd duurt voordat er mensen op hole 18 komen. Zeker als het druk is valt dat op.
7.    Uitbreiden naar 27-holes baan.
 
U ziet welke praktische en theoretische oplossingen er te bedenken zijn. Vooralsnog is er door niemand een echte oplossing te bedenken voor het feitelijke probleem dat de vraag groter is dan het aanbod. Als ondernemer zou je er blij mee zijn en je productie gaan opschroeven, de prijs verhogen o.i.d. Voor ons komt dat min of meer overeen met uitbreiden naar 27 holes of ledenaantal (=contributieverhoging) verlagen. Kortom de echte oplossing zou wel eens de verplaatsing kunnen zijn (hoe erg dat ook is, gelet op het plezier dat de meeste leden op de huidige locatie beleven!) want, vooralsnog kunnen wij alleen met marginale leedverzachting komen voor de tombola waarop het reserveren van starttijden doordeweeks lijkt.
Het bestuur is van plan om in ieder geval oplossing 3 en 4 een kans te geven en er na een proef in een periode waarin de vraag groot is (april t/m september 2009) definitief een besluit over te nemen. De komende winterperiode vinden wij minder geschikt omdat er dan doorgaans geen klachten zijn over het reserveren en de drukte.
 
Frank Schutter
 
 
 
Nieuwsarchief