Benefietwedstrijd 30 september

Ook dit jaar organiseert de damescommissie een benefietwedstrijd. Deze vindt plaats op dinsdag 30 augustus. Je kan je gewoon via de site hiervoor inschrijven. We spelen een Texas scramble for four en je mag je eigen flight samenstellen. Dus bij inschrijving graag vermelden met wie je wil spelen. Wij kunnen je natuurlijk ook in een gezellige flight plaatsen.

Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt 15 euro per persoon. Dit bedrag komt in zijn geheel ten goede van het goede doel. Er zijn uiteraard wel mooie prijzen te winnen die beschikbaar worden gesteld door sponsors.

We hebben dit jaar gekozen voor Kindertehuis Vliet en Burgh. Vliet en Burgh is gelegen aan de Vliet in Voorburg en biedt crisisopvang voor kinderen tussen 6-12 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De opvang richt zich zowel op de opvoedsituatie als op het herstel van het
gewone leven, door het bieden van zorg, structuur en regelmaat in een veilige omgeving. De kinderen gaan naar school in de buurt. De medewerkers trekken intensief met de kinderen op, geven hen goede zorg en proberen het contact tussen de kinderen en de ouders goed te houden. Men streeft ernaar om na maximaal vier weken crisisopvang een juiste
vervolgplaats voor een kind te vinden.

Als een kind tijdelijk in een ander gezin moet opgroeien, is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Daarom heeft plaatsing bij familie of bekenden van het kind de voorkeur. Als dat niet mogelijk is wordt via een eigen bestand aan pleegouders gezorgd voor plaatsing in een pleeggezin. Alle activiteiten zijn er echter op gericht dat ieder kind na verloop van tijd kan terugkeren naar de eigen ouders. Naast crisisopvang voor jonge kinderen biedt Vliet en Burgh ook opvang voor tienermoeders en biedt het een erkend gedragsinterventieprogramma aan voor jongeren van 12-18 jaar met forse gedragsproblemen.

De opbrengst van de benefiewedstrijd zal worden besteed aan de herinrichting van de hobbykamer op de kindergroep. Iedere donatie wordt met grote dank aanvaard!

We hopen op een grote opkomst zodat we net als vorig jaar een mooi bedrag kunnen overhandigen!

 
Nieuwsarchief