Aangepaste procedure Qualifying kaarten

De invoering van het OGS systeem is voor velen een zegen maar dat geldt (nog) niet voor de H&R commissie. Met dit nieuwe systeem worden er geen stickers meer gebruikt om een Q-kaart  aan te duiden met als gevolg dat alle gegevens handmatig op de kaart moeten worden vermeld.

Er zou verondersteld mogen worden dat dit voor weldenkende mensen als golfers geen probleem zou mogen zijn maar helaas is in de afgelopen maanden het tegendeel bewezen.

In de rode bus zijn kaarten gedeponeerd waarop  allerlei gegevens ontbreken. Mensen vergeten hun naam erop te zetten, de handtekening van henzelf en de marker, maar ook wordt regelmatig niet aangegeven van welke tee er gespeeld wordt. Geen datum en/of tijd vermelden is ook lastig bij de verwerking.

Q-kaarten dienen te worden ingeleverd met ALLE gegevens  die op de kaart moeten worden ingevuld: Spelvorm, kleur tee, datum, starttijd, naam speler, lidcode, ex. Hcp, Pl. Hcp., naam marker met diens lidcode, ex. Hcp, Pl. Hcp, handtekening van speler en marker en uiteraard de score van de speler in de juiste kolom.

Wij stellen het zeer op prijs als iedereen hier aandacht voor heeft. Het maakt het verwerken van de kaarten een stuk minder arbeidsintensief.

Daarnaast graag aandacht voor het volgende:

AANGEPASTE PROCEDURE

Met onmiddellijke ingang is de procedure voor Q-kaarten aangepast.

  1. Alle  Q-kaarten moeten nog steeds door de speler zelf worden ingevoerd. 
  2. Q-kaarten met een lagere score dan buffer moeten door de speler zelf worden bewaard voor een mogelijke controle achteraf. 
  3. Q-kaarten met scores in de buffer of beter dienen VOLLEDIG INGEVULD in de rode bus te worden gedeponeerd.
  4. Onvolledig ingevulde kaarten worden niet geaccepteerd en die scores komen te vervallen.
  5. Ingeval een Q- kaart onverhoopt niet kan worden ingevoerd dient de speler hierover een email te zenden aan handicap@leeuwenbergh.nl met alle relevante gegevens. En dient de scorekaart (volledig ingevuld) in de rode brievenbus gedeponeerd te worden.

H&R Commissie

 
Nieuwsarchief