Vroege vogels van Leeuwenbergh

Vroege Vogels
Naar aanleiding van de recent gewijzigde Vroege Vogel regeling, die inhoudt dat de baan dagelijks vanaf 07.30 uur geopend is, is van gedachten gewisseld om te komen tot een regeling die zowel aan de spelers als aan de greenkeepers voldoende ruimte biedt.

Met ingang van zaterdag 26 juli a.s. geldt een nieuwe regeling waarbij de baan in principe vanaf het openingstijdtip van het toegangshek toegankelijk is voor de spelers met uitzondering van de starttijden tussen 07.12 uur en 08.00 uur. Deze starttijden zijn gereserveerd t.b.v. de greenkeepers voor het verrichten van baanwerkzaamheden.

Voorwaarden van deze regeling zijn
1. Er mag uitsluitend gestart worden vanaf hole 1.
2. In de baan wordt de “voorgeschreven route” gevolgd. Dit houdt in dat er geen holes overgeslagen worden.
3.  Starters voor 08.00 uur hebben als Vroege Vogel geen rechten t.o.v. de greenkeepers. Deze hebben te allen tijde voorrang op de Vroege Vogels voor het verrichten van de baanwerkzaamheden.

Concreet houdt de regeling in dat er op werkdagen altijd een blok is van 07.12 uur tot 08.00 uur op de Vroege Vogellijst t.b.v. de baanwerkzaamheden. Voor weekenddagen en feestdagen wordt vooraf aangekondigd of er een blok is ingesteld.

Het Bestuur


 

 

 
Nieuwsarchief