9 mei informatiebijeenkomst

Op maandag 9 mei om 20.00 uur vindt er ter voorbereiding op de AV van 30 mei een inloopbijeenkomst plaats waarbij er gelegenheid is om met het bestuur van gedachten te wisselen over de gewenste toekomstige bestuursstructuur. De notitie staat op de site. 

Tevens kan dan gesproken worden over de financiële jaarstukken. Ook deze stukken zijn op 4 mei op de site gezet, voor zover beschikbaar. Alle financieel specialisten zijn dan van harte welkom om hun vragen te stellen, zodat in de AV van 30 mei hierover op hoofdlijnen gesproken en besloten kan worden. Eerder is deze werkwijze zeer goed bevallen, zowel bij de specialisten als bij de gewone leden.
Het voorstel van het bestuur over participatieleningen is door de Av van 3 mei met overgrote meerderheid aangenomen met de aanvulling als het gaat om de periode.

 
Nieuwsarchief