Extra AV dinsdag 3 mei 2016

Dames en heren,

De agenda van de extra Algemene Vergadering van 3 mei 2016 is op 11 april op de website geplaatst.

Op 27 april is een gewijzigde agenda op de website geplaatst; los van de volgorde is het punt bestuursstructuur verplaatst naar de AV van 30 mei en komt de notitie daarover eerst aan de orde in het rondetafelgesprek op 9 mei.

De laatste stukken voor het agendapunt Participatieleningen, waaronder het voorstel van het bestuur zijn op 27 april op de website geplaatst.

Op 30 april is het advies van de Financiële Raad over het bestuursvoorstel participatieleningen toegevoegd.

www.leeuwenbergh.nl-[leden]-[mededelingen bestuur]

Het bestuur

 
Nieuwsarchief