Werk in de baan vanaf maandag 4 april

In vorige berichten is medegedeeld, dat er nog werk zou worden verricht aan beschoeingen, de sloot tussen holes 8 en 9, en de tee boxen van hole 5. Inmiddels is de beschoeing bij hole 7 gereed en bij hole 5 wordt deze vrijdag 1 april afgemaakt. 

Hole 5 en 7
Op de dam van 7, wordt het pad met schelpen aangevuld en op de dam van 5 worden platen gelegd over de modder. Aansluitend wordt beschoeing geplaatst bij en onder de fairway brug van hole 5. Hier vallen telkens weer gaten. De uitvoering is doorgesproken met de aannemer. Om zo veel mogelijk doorgang over de brug te houden, worden slechts enkele planken van de brug, voor het plaatsen van de palen onder de brug, verwijderd. De openingen worden overdekt met een loopplaat.Trolleys kunnen hierover heen, maar buggys zullen van hole 5 terug moeten en langs de fairway van hole 8 naar de tee van 6 moeten rijden. Dit zal slechts van heel korte duur zijn.

Sloot tussen hole 8 en 9
Maandag, 4 april, wordt begonnen met het verbreden van de sloot tussen 8 en 9 en het afvlakken van de oevers. Ook wordt onder de brug aan beide zijden 6 meter beschoeing geplaatst. Dit is geëist door het Hoogheemraadschap. Begonnen wordt met de oever aan de zijde van hole 9. Dat betekent, dat maandag niet op hole 9 kan worden gespeeld. Het is niet zeker of dit in een dag kan worden voltooid. Mogelijk kan ook op dinsdag niet op hole 9 worden gespeeld.Daarna, dinsdag of woensdag en wellicht ook donderdag wordt de oever aan hole 8 afgevlakt. Tijdens dit werk is hole 9 weer open. Ook hole 8 blijft open. Graag deelnemers attenderen op het werk. 

Hole 5 
Tevens is het de bedoeling dat vanaf 4 april begonnen wordt met de aanleg van de nieuwe tee boxen van hole 5. Tijdelijk wordt afgeslagen aan de andere kant van de sloot. Niek informeert  's ochtend nader over het lopende werk.

De baan is tijdens het werk niet Q. Het spijt ons, maar zoals gezegd, hadden wij al dit werk graag vóór het seizoen willen afronden. De weergoden werkten tegen.

De werkzaamheden hebben geen effect op de weekenden of na werktijd.

 
Nieuwsarchief