Rapportage commissie participatieleningen

Het bestuur heeft de eindrapportage (met bijlage) van de commissie participatieleningen ontvangen en biedt dat hierbij aan de leden aan op de pagina "mededelingen bestuur"  (zie bijbehorende aanbiedingsbrief).

De vervolgstappen zijn als volgt: twee ronde tafel gesprekken en twee algemene vergaderingen.

  • Eén ronde tafel gesprek op 7 april voor actieve leden en één op 25 april voor ex-leden/participanten.
  • Vervolgens zal in de extra AV van 3 mei een besluit worden genomen over het voorstel van de commissie.
  • Als de AV instemt, zullen in de reguliere AV van 30 mei de benodigde wijzigingen in reglementen en de wijze van verdere afhandeling worden vastgesteld.
  • Als de AV niet instemt, gaan we door op de huidige weg.

Het bestuur

Naar pagina mededelingen bestuur

 
Nieuwsarchief