Werkzaamheden in de baan

Informatie avond
Woensdagavond 23 maart om 20.00u is er een informatie avond over uitbesteding baanonderhoud. Het onderzoek is nog lang niet afgelopen, maar de voortgang van het onderzoek wordt gepresenteerd, waarna er van gedachten kan worden gewisseld.

Werkzaamheden in de baan
In de nieuwsbrief van midden februari is gemeld, dat de werkzaamheden, door de aanhoudende regenval, een enorme achterstand hebben opgelopen. Gelukkig is het nu een aantal dagen droog geweest en kan het werk weer worden opgepakt, zowel voor de projecten als voor het onderhoud om de baan weer klaar te maken voor het seizoen.

Vragen worden gesteld, zoals “waarom liggen er nog takken in een bepaald bos vak”, “waarom zijn de platen bij hole 9 nog niet weg”, “waarom wordt op hole 5 de wintergreen gebruikt”, etc. Er wordt hard gewerkt en hopelijk heeft U er begrip voor dat de achterstand niet direct is ingehaald.  Hopelijk ziet U ook alle werkzaamheden die wel zijn uitgevoerd.

Renovatie van hole 5
De tijdelijke green van hole 5 moet goed bespeelbaar worden gemaakt totdat de permanente green klaar is. Daartoe is deze recent weer ingezaaid (zie vorige info over de baan). Binnenkort zullen ook de nieuwe rode box en het verlengde deel van de wit/gele box opnieuw worden aangepakt. Gedane werk is afgekeurd.

Renovatie van hole  4
Er is druk overleg geweest met de aannemers  aangaande de verdere voortgang en timing van het werk.

Maandag 21 maart wordt begonnen met de aanleg van het pad van de green van hole 3 naar de oude rode box van hole 9. (Dit wordt de tijdelijke wit/gele box van 4, totdat de nieuwe box, achter het water, gereed is). Vervolgens wordt het eerste deel van de schutting geplaatst en de rode box hersteld. Dit werk heeft de hoogste prioriteit om klaar te zijn voor de start van de competitie. Inzaaien van gras op het gedempte deel van de vijver was, zoals bericht, niet gelukt in het najaar. Er is overeengekomen dat grasmatten worden gelegd. Dit versnelt het in gebruik nemen van dit hole aanzienlijk

In een latere fase zal de schutting worden doorgetrokken, de permanente wit/gele box worden afgemaakt en de net geplaatste beschoeiing vervangen door een damwand.

Drainage
Holes 10,11 en 13 zijn weer open. Het streven was om op deze holes nog voor aanvang van het seizoen een aantal nieuwe drainage leidingen bij te leggen. Dat is niet gelukt en zal dus later in het jaar moeten plaatsvinden

Beschoeing
Maandag 21 maart zal beschoeiing worden geplaatst bij de dam van hole 7. Ca 60-70 m aan de rechter kant, voor de rode box langs, en ca 30m aan de linker kant. Daarna wordt beschoeiing gezet ter weerszijde van de dam van hole 5. Beide holes worden tijdens de werkzaamheden ingekort waardoor de baan niet qualifying zal zijn.

Bezanden
Zoals eerder bericht zal er dit seizoen frequenter bezand worden dan vorige jaren met het doel de grasmat te verbeteren.  Op een aantal plekken is reeds bezand, maar op 23 maart wordt de hele baan (incl de driving range), behalve de 3 nieuwe holes, met 3 bezanders onder handen genomen. Begonnen wordt met de noord lus (10-18) om c.a 6u in de ochtend. Daarna volgt de zuid lus. Tijdens de werkzaamheden zullen de lussen gesloten zijn. E.e.a. is reeds doorgegeven aan de caddiemasters.

Ik hoop, dat U weer enigszins op de hoogte bent gebracht, maar als u vragen heeft, kunt u me altijd aanschieten en de vraag stellen.

Ronald Abma

 
Nieuwsarchief