Werkzaamheden in de baan

Het is in de planning, dat de brug bij hole 9 in het begin van deze week geplaatst gaat worden. De hellingen langs de sloot worden ingezaaid.

De vormen van de fairways van de holes 4 en 5 worden steeds duidelijker. Drainages zijn gelegd en als het weer het toe laat, kan er misschien aan het eind van de week of begin volgende week met inzaaien begonnen worden. Daarna wordt de beschoeiing langs de nieuwe waterkant bij hole 4 aangebracht. De werkzaamheden aan de grensafscheiding, de schutting en de aarden wal duren nog wel enige tijd voort.

Achterstallig baan onderhoud
Zoals onlangs in de nieuwsbrief vermeld, wordt verdere kwaliteitsverbetering van de baan doorgevoerd door een flinke bres te slaan in het achterstallig buitengewoon onderhoud. Volgend op de aanleg van de beschoeiing van hole 4 zal er ook beschoeiing komen bij de dam en rode box van hole 7. Ook langs de dam van hole 5, bij de nieuwe rode box komt beschoeiing. Dit gebeurt later in november.

Het is de bedoeling, dat nog komende week wordtnbegonnen aan de verbetering van de drainage van de fairways van de holes 10, 11 en 13. Metingen zijn verricht op de fairways om te bepalen hoe dik de kleilaag is. Sleuven worden getrokken met de Whizzwheeler tot ca 50 cm diepte en gevuld met zand. Deze sleuven snijden door de dikke klei laag heen om contact te maken met de drainage leidingen. Onder een hoek worden daarna ondiepere sleuven getrokken, door de Vibra Sandmaster en ook met zand gevuld. Door deze combinatie van sleuven moet een goede drainage ontstaan. De holes worden om de beurt bewerkt en kunnen dan niet bespeeld worden. Dit werk wordt eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk verwacht, ten eerste om nog gebruik te maken van het verwachte goede weer en tweede omdat de machines nu nog bij een baan in de buurt staan. Mobilisatie vanaf de thuishaven is duurder.

Ook wordt in de komende weken een aanvang gemaakt met het herstel van een aantal bunkers op de holes 10, 11 en 13.  Drainage boxen worden geplaatst, bunkers worden re-shaped en met nieuw zand gevuld. De onderdelen zijn besteld. Daarna volgen bunkers op de holes 7, 12,14 en 18. Tijdens werkzaamheden aan de bunkers worden één voor één de wintergreens gebruikt om de baan zoveel mogelijk qualifying te houden.

Ik hoop, dat het ongemak voor het spel beperkt blijft, maar het is beter om dit werk nu uit te voeren dan in andere maanden van het jaar. Het is veel werk in een korte periode, maar het had al veel eerder en daardoor veel meer gespreid moeten en kunnen plaatsvinden.

Als er vragen zijn of suggesties?, spreek mij aan.

Ronald Abma

 
Nieuwsarchief