Werkzaamheden in de baan vanaf 21 september 2015

Vervolg info over werkzaamheden voor vernieuwing van de baan/ afscheiding werkterrein op de uitgebreide uitleg die is gegeven in het nieuwsbericht van 11 augustus  "Verdere vernieuwing van de golfbaan". 

Op maandag 7 september is begonnen met werkzaamheden ter afscheiding van het RoBa werkterrein achter hole 3 en bij holes 4 en 9. Door het aanhoudend slechte weer zijn de werkzaamheden achterop geraakt.

Achter de green van hole 3 is een net geplaatst om de werkers aan de aarden wal die daar komt, te beschermen. (Zie afbeelding A). Daarachter ligt een platen baan voor de werkzaamheden aan de vijver tussen hole 4 en de oude hole 8. De oever wordt van de begroeiing ontdaan, waarna de vijver wordt uitgebaggerd en daarna gedempt. Voor de demping wordt grond gebruikt, die uitgegraven gaat worden van de oude hole 7, waar een vijver ontstaat.  

Hole 4 wordt als een par 4  gespeeld met voorwaartse tees. Tijdens het werk aan de vijver spelen de heren van de witte tee van de oude hole 8. Als er geen werkzaamhenden zijn spelen zij zoveel mogelijk van de rode box van de oude 9.

Een nieuwe watergang wordt gegraven van de vijver van de oude 8 door de oude tee box van 8 heen naar de sloot voor de green van hole 5. (Zie afbeelding B)

Op hole 9 zijn op 7 september de piketpalen geplaatst voor de vijver en de sloot. Daarna is een aanvang gemaakt met het slaan van de damwand. Komende week zal de vijver worden gegraven. Hole 9 is tot begin oktober niet te bespelen.

Tijdens de werkzaamheden op hole 9 is hole 8 gesplitst in een korte par 4 (met green voor de sloot) en een par 3 (met box na de sloot), ter vervanging van 9.  (Zie afbeelding E)

De tijdelijke wijziging van de lengte van de holes 4 en 8 zijn aangegeven op  het whiteboard bij de balie, op de scorecard houders en op de rode Q machines. Beide holes 4 en 8 zijn tijdelijk een Par 4. U wordt verzocht om, al naar gelang de tee die u speelt, zelf de lengte op de kaart te noteren. De huidige slagen tabellen, en playing Hc zijn op basis van deze tijdelijke lengten.

Begin oktober (afhankelijk van het weer) zullen holes 8 en 9 weer bespeeld kunnen worden als een par 5 en een par 3 (met vijver en damwand voor de green). Dan worden de slagen tabellen wederom aangepast. 

 
Nieuwsarchief