Werkzaamheden aan de baan/ afscheiding werkterrein/ Nieuwe tabellen

Er wordt gerefereerd naar de uitgebreide uitleg die is gegeven in het nieuws bericht van 11 augustus  "Verdere vernieuwing van de golfbaan". Als U die niet heeft gelezen, dan wordt aanbevolen dat alsnog te doen.

Zoals gemeld zal op maandag 7 september worden begonnen met werkzaamheden bij holes 4 en 9. 
Bij hole 4 zal de aannemer beginnen met het realiseren van de afscheiding tussen het RoBa terrein en de golfbaan, alsmede met het dempen van een deel van de vijver tussen hole 4 en de oude hole 8. Voor de demping zal grond worden gebruikt, dat uitgegraven gaat worden van de oude hole 7, waar een vijver ontstaat. 


Hole 4 zal dan als par 4 worden gespeeld met voorwaartse tees.
Op hole 9 worden op 7 september de piketpalen geplaatst voor de vijver voor de green en de volgende dag wordt een aanvang gemaakt met het slaan van de damwand. Later die week zal de vijver worden gegraven. Hole 9 is tot eind september niet te bespelen.
Tijdens de werkzaamheden op hole 9 wordt hole 8 gesplitst in een korte par 4 (met green voor de sloot) en een par 3 (met box na de sloot), ter vervanging van 9. Volgens de planning zal dit duren tot eind september.
Met hulp van de NGF zijn nieuwe slagen tabellen gemaakt voor deze situatie. Klik hier voor de nieuwe tabellen voor de dames en de heren.
Op 7 september is de baan niet Qualifying omdat die dag de kaart registratie systemen worden aangepast aan de tabellen.

Eind september zullen holes 8 en 9 weer bespeeld kunnen worden als een par 5 en een par 3 (met vijver en damwand voor de green). Dan worden de tabellen wederom aangepast. 

U wordt van de voortgang op de hoogte gehouden,
Ronald Abma
 

 
Nieuwsarchief