Verdere vernieuwing van de golfbaan

Met het in gebruik nemen van de 3 nieuwe holes, de verlengde 18 en de nieuwe green van 3 (oude 5) op 1 augustus  is de eerste stap naar verandering van de golfbaan gezet. Dit bericht is om U te informeren over de werkzaamheden, die dit najaar gaan plaatsvinden ter verdere vernieuwing van de baan.
Ter compensatie van de uitdagende, maar afgestane, holes 6 en 8 zullen de holes 5 (oude 10) en 9 (oude 14) een gedaante verandering ondergaan.
Tevens wordt de begrenzing met het werkterrein van de RoBa aangebracht.  Er is al overlegd met de NGF en tijdens de werkzaamheden blijft de baan qualifying, behoudens enkele dagen dat het werk dat niet toelaat. De werkzaamheden zullen naar verwachting plaats vinden tussen 7 sept. en eind oct.  
In het voorjaar, hebben we een vernieuwde, meer uitdagende golf baan met een fraai water hole met (semi) eiland green(hole 9) en een nieuwe, lange par 5 (hole 5),. Deze laatste zal naar schatting in juni 2016 in gebruik worden genomen. Voor de heren zal hole 4 een meer uitdagende par 5 zijn.
Om U goed te informeren is getracht een zo volledig mogelijke uitleg te geven. Daarom is het volgende vrij ge-detailleerd. U kunt door klikken naar overzichten, maar ook de routing op de score kaart voor U nemen.  Omdat de oude nummering nog in het hoofd zit, noem ik deze ook.

Afscheiding werkterrein Roba.  (Klik hier voor tekening A.)
De planning van de gemeente is om na het Haags Open een aanvang te maken met de afscheiding van het werkterrein voor de RoBa met onze golfbaan. De precieze volgorde en timing van de werkzaamheden ligt nog niet vast. Wij zijn betrokken bij gesprekken over bestek en planning.  
Na 7 september wordt gestart met de aanleg van een aarden wal van 4-6 meter hoogte links en achter de green van hole 3 (oude 5). Deze aarden wal zal beplant worden met struiken en bomen en zal er voor zorgen dat de monding van de tunnel niet zichtbaar zal zijn vanaf de baan. De aarden wal loopt naar hole 4 (oude 9) en zal vlak voor de rode tee box van hole 4 (oude 9) over gaan in een schutting. Deze komt gedurende de werkzaamheden aan de RoBa te liggen aan de achterkant van de rode tee box van hole 4 en langs de green van de oude hole 8 richting fairway van de oude hole 7. De schutting sluit aan op een te graven vijver op de fairway van de oude hole 7, welke weer aan zal sluiten op een te graven sloot tussen de oude 7 en hole 6 (oude11).  

Aanpassing van hole 4 (oude 9) (Klik hier voor tekening B.)
Omdat de huidige wit/ gele tee box van hole 4 op het werkterrein komt te liggen, wordt er nieuwe aan gelegd. Deze komt te liggen rechts van de green van de oude hole 8, op het heuveltje, naast de fairway van de oude hole 7. Om de afslagen vanaf wit en geel over het water niet te moeilijk te maken, wordt de bestaande vijver naast de rode box van 4 gedempt. De vijver voor de oude 8 (ten noorden van de brug) blijft bestaan
Dit werk hoort bij het pakket voor de aannemer, die de afscheiding gaat doen, maar dit in sept/ oct. zal gebeuren met inzaaien eind oktober gebeurt. De aanvoer van de materialen zal plaatsvinden over de oude hole 6.
Ten tijde van de werkzaamheden, totdat de nieuwe tee en het gedempte deel van de vijver te bespelen zijn (planning is begin volgend seizoen) zal hole 4 een par 4 worden en zullen wit/ geel vanaf de huidige rode box worden gespeeld en rood/ blauw vanaf een vorig jaar aangelegde box aan de linker kant
van de fairway. Wij streven er naar dat dit hole weer een par 5 zal zijn bij het begin van het volgend seizoen.

Hole 9 (oude 14) (Klik hier voor tekening C.)
Tijdens de bijzondere leden vergadering, april dit jaar, heeft het bestuur het mandaat gekregen om te werken aan het ontwerp en uitvoering van 2 uitdagende holes, ter vervanging van de 2 karakteristieke holes 6 en 8, binnen het bedrag, dat de gemeente ons daartoe doet toekomen.
Vanwege het krappe budget was het een hele toer, maar na langdurige besprekingen en onderhandelingen met baan architect en hoofd aannemer is het gelukt om een ontwerp te maken voor de aanpassing van holes 9 (oude 14) en 5 (oude 10), die binnen het bedrag uitgevoerd kunnen worden.
Hole 9 krijgt voor de green een waterpartij met damwand.  Om de hole niet te moeilijk te maken worden de tees, behalve wit, enige meters naar voren gezet. Deze vijver wordt verbonden met een aan te leggen sloot tussen de fairways van 8 (oude 13) en 9.

Hole 5 (oude 10) (Klik hier voor tekening D.)
Hole 5 wordt verlengd tot een par 5. De fairway van hole 5 wordt doorgetrokken over de greens van holes 5 (oude 10) en oude 7. Deze greens worden afgegraven en de bomen ertussen worden gekapt. Een nieuwe green voor 5 wordt aan gelegd op de oude fairway van hole 7, tussen de bestaande vijver en het grensslootje tussen oude 7 en nieuwe 6 (oude 11). De grond uit hole 9 wordt gebruikt om de nieuwe fairway van 5 te moduleren. Als aanpassing voor de lengte van de hole wordt de wit/gele tee box van hole 5 naar voren verlengd en komt er een nieuwe box voor rood, naar voren toe.

Timing van werk aan hole 9 (oude 14) (Klik hier voor tekening E.)
De planning is, dat op maandag 7 sept. wordt begonnen met het uitzetten van de piket palen op hole 9 (oude 14), en het slaan van de damwand. De vijver wordt gegraven tussen 15 en 24 sept. Tijdens deze periode wordt grond van 9 via hole 8 (oude 13) vervoerd naar de fairway van de oude 7 om de verlengde 5 te gaan moduleren. Eind september moet het werk aan 9 klaar zijn.
Gedurende 3weken (7-28 september) zal hole 8 (oude 13) in 2 holes worden gesplitst en bespeeld worden als een korte par 4 met wintergreen links voor de sloot, en een par 3 (vervanging van 9) met tee na de sloot rechts en huidige green van 8. (deze par 3 zal even lang  zijn als 9).

Timing van werk aan hole 5 (oude 10)  
Vanaf mid.  sept wordt aan de verlengde fairway van 5 gewerkt en aan de nieuwe green (op de oude fairway van 7) begonnen.  Om de baan niet te veel tegelijk in te korten, gaat de huidige green van 5 pas na 28 sept, tot fairway worden omgezet, want dan zijn holes 8, als par 5 en hole 9 weer in het spel. Vanaf dat moment spelen we hole 5 als verkorte par 4 met wintergreen. De nieuwe hole 5 zal nog in Oct. worden ingezaaid en afhankelijk van het groeiseizoen, wordt geschat, dat we de nieuwe hole 5,  par 5, in juni 2016 kunnen bespelen!

Qualifying
De timing van de werkzaamheden zijn, naast het overleg met de aannemer en de architect ook besproken met de H&R commissie. Het streven was om de baan, behoudens enkele dagen, zo veel mogelijk Qualifying te houden. Dat lijkt te zijn gelukt!. Aan de hand van de verplaatste tees en greens heeft de NGF de holes al ingemeten.

Resulterend:
Van 7 tot 28 september is de baan een Par 68 (hole 4 en 8 als par 4) met 1 wintergreen(8)vanaf 28 sept:  Par 69 (hole 4 als par 4, hole 8 is weer een par 5 en hole 9 weer in gebruik) met 1 wintergreen (5).
Als het gras op het gedempte deel van hole 4 (begin volgend seizoen) voldoende is gegroeid, wordt de baan weer een par 70 en als het gras op de nieuwe verlengde fairway van 5 voldoende is gegroeid wordt de baan een par 71, schatting juni 2016.  
Verschillende alternatieve scenarios voor de planning zijn ook in detail bekeken. Een alternatief was om het werk meer te spreiden in de tijd, bijv. eerst het werk op hole 4 uit te laten voeren en daarna op 9 en 5. In dat geval zou hole 5 pas laat worden ingezaaid en dus in 2016 niet te bespelen. Ook kan de aanvoer van machines dan niet meer over de oude 6 plaats vinden.  Alternatief was ook om het werk uit te spreiden over dit en volgend najaar. Dat zou dit najaar minder ingrijpend zijn,  maar in totaal gedurende langere periode ongemak geven. Ook zou het duurder zijn, vanwege het 2 maal mobiliseren van werktuigen. Er is gekozen voor een zo kort mogelijke duur van het werk.

Met het bovenstaand is getracht U zo goed mogelijk te informeren over het op handde zijnde werk.
Als U vragen heeft, kunt U mij die, als ik op de club ben, bij het genot van een drankje, stellen. Via de website wordt U op de hoogte gehouden van de voortgang.

Ronald Abma

 
Nieuwsarchief