Nieuwe stukken AV 14 november 2017

Dames en heren,

Hierbij berichten wij u dat de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2017 beschikbaar is gemaakt op onze website
www.leeuwenbergh.nl - [leden] - [mededelingen] - [bestuur]

Zodra er nieuwe stukken beschikbaar zijn wordt dat op deze pagina bekend gemaakt.

Toegevoegd op 23 oktober 2017:

 • Agenda
 • Notulen vergadering 30 mei 2017
 • Machtigings formulier
 • CV E. Brouwer
 • CV P. Rosier
 • CV B. van Santen

Toegevoegd op 24 oktober 2017:

 • verbeterde versie Machtigings formulier

Toegevoegd op 1 november 2017:

 • Huishoudelijk reglement HGVL (1-11-2017)
 • Toelichting op de wijzigingen van het HHR

Toegevoegd op 6 november 2017:

 • Geconsolideerde balans 2016
 • Financieel verslag 2016
 • Investeringen 2016
 • Realisatie versus begroting 2016
 • Verslag Financiële Raad begroting 2018
 • Verslag Financiële Raad over het jaar 2016
 • Beleidsplan 2018 Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh
 • Beleidsplan TC 2018 - 2021
 • Beleidsplan Jeugd 2018

Toegevoegd op 9 november 2017:

 • Aangepaste agenda

Met vriendelijke groet,
het bestuur

 
Nieuwsarchief