Archeologisch onderzoek op holes 6,7 en 8

Op 1 augustus gaat het terrein van de holes 6, 8 en een deel van 7 over naar de gemeente. Alvorens de gemeente de werkzaamheden voor de grensafscheiding en de tunnel gaat beginnen zal er een archeologisch onderzoek plaatsvinden. Hierover is  op 29 juli overleg geweest met de gemeente. Wij hebben er in toegestemd, dat er tussen 3 - 21 augustus  een proefsleuvenonderzoek plaats vindt t.p.v. de fairways van hole 6 en hole 7. De sleuven worden aangelegd m.b.v. een rupskraan. Deze kraan wordt via het naastgelegen weiland aangevoerd en rijdt vervolgens over hole 6 richting de onderzoekslocaties. Gestart wordt met de sleuf op hole 7.  Behalve dat de kraan duidelijk zichtbaar zal zijn, zullen spelers geen last hebben van de werkzaamheden. 

De gemeente stemde in met onze voorwaarde, dat er tussen 31 augustus – 6 september vanwege voorwedstrijden en aansluitend het Haags Open ,geen werkzaamheden zullen plaatsvinden. De kraan en andere werktuigen zullen dan ook zijn weggehaald!

De planning van de gemeente is dat na 7 september wordt gestart met de aanleg van de grondwal (achter de green van hole 5 (nieuwe 3) en het hekwerk ter afscherming tussen Golfbaan en werkterrein Roba.

Wanneer dit precies gaat beginnen is nog niet duidelijk, maar als de planning hiervan duidelijk is zal dat op de website worden aangegeven.

Ronald Abma

 
Nieuwsarchief