Oscar Rolsma lid van verdienste

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 18 mei j.l. is Oscar Rolsma op voordracht van het Bestuur door de Algemene Leden Vergadering benoemd tot lid van verdienste wegens zijn grote verdiensten voor de vereniging.

Zo is Oscar sinds 2002 tot op heden de voorzitter van de Automatiseringscommissie en onze computerexpert die Leeuwenbergh waar nodig van advies dient en bij de regelmatig optredende computerproblemen onmiddellijk , ook bij nacht en ontij, te hulp schiet en ons uit de brand helpt. Daarnaast maakte Oscar zo’n 7 jaar deel uit van de Handicap- en Regelcommissie, waarvan lange tijd als voorzitter. Verder maakte Oscar een aantal jaren deel uit van de Golfweekcommissie en zit hij tot op de dag van vandaag nog in de Weekend Wedstrijdcommissie. Oscar is een gezien en aimabel persoon met een aanstekelijk enthousiasme die zich in de vele functies die hij binnen onze vereniging bekleed heeft en bekleedt altijd onvoorwaardelijk  -jaar in jaar uit-  voor “zijn” Leeuwenbergh inzet.

Onder luid applaus accordeert de vergadering de voordracht en zoals Oscar het in zijn woordje tot de vergadering zei “nu snap ik waarom mijn vriendin ineens naar de ALV wilde”.

 
Nieuwsarchief