Extra algemene vergadering

13 april 2015, Aanvang: 20.00 uur

Hierbij nodigt het bestuur van Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh alle leden uit om aanwezig te zijn bij deze extra vergadering met als enige agendapunt: alternatieve routing.

Toelichting 
Tijdens de ledenvergadering van 18 november 2013 zijn de voorwaarden opgesteld voor een alternatief voor de afspraken gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente over de aanleg van de Rotterdamse Baan. Bij dit alternatief worden de tijdelijke holes definitief en wordt het gemis aan de kenmerkende holes 6 en 8 goedgemaakt door nieuwe kenmerkende en uitdagende holes. Sindsdien is hierover uitvoerig gesproken met de gemeente.

Waar tijdens de ledenvergadering van 17 november 2014 moest worden geconcludeerd dat aan de hand van het resultaat van de besprekingen niet aan alle voorwaarden voor de alternatieve routing kon worden voldaan, hebben nieuwe onderhandelingen met de gemeente er toe geleid dat het bestuur een voorstel voor de alternatieve routing met een zeer positief advies aan de ledenvergadering kan voorleggen.

In het besloten deel van de website is nadere informatie verstrekt, in aanvulling op de presentaties die nu al in het vernieuwde clubhuis worden gepresenteerd. Tijdens de vergadering zal per punt nadere informatie worden verstrekt.

 

 

 
Nieuwsarchief