Duiker op hole 18

Niek Rietveld
Niek Rietveld

08-01-2014

Na enig oponthoud is de aannemer met de aanleg van de duiker begonnen. Om het zware graafmateraal aan te voeren moet eerst een rijplatenbaan worden aangelegd over het opgehoogde terrein van de nieuwe holes, langs de heren en dames tee,s tot aan de fairway. Volgende week start het graafwerk en wordt de grond van het terrein afgevoerd. De nieuwe duiker  is zeker nodig aangezien de bestaande duiker welke voor de dames tee ligt niet voldoende water kan afvoeren. De baan kan te nat worden waardoor er niet kan worden gespeeld en zoals vandaag moet worden gesloten.

 
Blog archief