Nieuwe tee 5

Niek Rietveld
Niek Rietveld

04-11-2014

De nieuwe tee 5 die door golfbaan architect Alan Rijks is ontworpen is bijna klaar. Een waterpartij is uitgegraven en voorzien van een deugdelijke beschoeiing. Binnenkort worden er graszoden gelegd op en rondom de tee. Aan de linkerzijde is een toegangspad aangelegd zodat ook de buggies eenvoudig deze tee kunnen bereiken. Geheel volgens de planning zal hole 5 in oktober 2015 te bespelen zijn.

Om te voldoen aan de eisen van het Hoogheemraadschap Delfland wordt het moeras uitgegraven op een diepte van 40 cm bij het winterpeil.

Tevens wordt geëist dat er waterdoorstroming is. Om dat te realiseren worden twee dikke buizen ingegraven waardoor het verlanden van de plas wordt voorkomen.

Gedurende deze werkzaamheden wordt er bij hole 5 van een aangepaste tee afgeslagen die aan de rand van de fairway te vinden is. Er kan nu naar de normale green van hole 5 worden gespeeld.

De nieuw aangelegde en recent ingezaaide green moet worden ontzien maar kan zowel links als rechts worden gepasseerd.

Toegang tot de nieuwe green is niet toegestaan en mocht uw bal onverhoopt op de nieuwe green landen, dan kunt u de volgende dag uw bal ophalen bij de caddiemaster.

 
Blog archief