Paden

Mark & Peter
Mark & Peter

29-08-2014

Op woensdag 3 september wordt gestart met het onderhoud (frezen en opbrengen schelpen) van de paden langs 15, 4, 11 & 12. Gaarne uw medewerking voor veilige en vlotte voortgang van de (deels ingehuurde) werkzaamheden.

Mark Vros

 
Blog archief