GEEN lekkage in het sousterain; toch verwarring

Mark & Peter
Mark & Peter

28-08-2014

Na de werkzaamheden voorjaar 2014 is ondanks de hevige regenval van de afgelopen perioden geen lekkage meer opgetreden. Dat is goed nieuws gezien de grote investering die is gedaan.

Na hevige regenval in 2013 stond op de 30cm dikke betonnen funderingsplaat bijna 5 cm water. Afgelopen voorjaar hebben we het onderste deel van de drie eenvoudigst bereikbare buitenzijden van het sousterrain afgeplakt met dakbedekking. Bij 4e (voor-)zijde waar allerlei leidingen langs het gebouw lopen wordt het water structureel weggepompt. Het vrije water hebben wij in 2013-14 (met aquarium-pompjes!) weggepompt. Echter, omdat er nog veel water aanwezig is in de zandcement toplaag zijn nu op diverse plekken de vloertegels tijdelijk verwijderd. De rubberlaag onder de tegels houdt namelijk het opdrogen van de zandcement tegen. De toplaag kan nu rustig drogen waar de tegels verwijderd zijn. Daarnaast zijn we op zoek naar methodieken waarbij de tegels kunnen blijven liggen en het vocht wordt opgenomen in een tijdelijke tussenlaag.
Wilt u het zelf controleren? In de vloer van de hal, grenzend aan de oude lockerruimte, hebben we een sparing gemaakt tot op de bodemplaat. Daar kan jezelf zien c.q. controleren of de grote investering werkt.

Peter Wijne en Willem Beaumont

 
Blog archief