Doorzaaien en beregenen.

Niek Rietveld
Niek Rietveld

10-07-2014

De werkzaamheden zijn nu zo ver gevorderd dat de volgende delen van de nieuwe baan zijn ingezaaid. De tee,s van hole drie en hole zes. De green,s van hole drie en hole vijf. De fairway,s van hole drie een deel van hole vijf en hole 6 plus de aansluiting aan de bestaande fairway van hole 18. Tevens zijn alle rough,s van deze hole,s ook ingezaaid. Al deze delen worden beregend, wat geen probleem is gezien de regenval van de laatste tijd. Mocht een droge periode komen wordt het nieuwe gedeelte beregend door onze bestaande pompinstallatie voorzien van een aangepast computer programma. Aangezien overdag wordt beregend heeft dat geen invloed op de beregening van de bestaande baan. Ook zijn op het nieuwe gedeelte alle paden gemaakt en voorzien van een verharding, waarop later schelpen worden aangebracht. De tijdelijke toegangsbrug is verwijderd waardoor het nieuwe deel van de baan alleen via de bestaande baan toegangkelijk is. Er wordt nu gewerkt om hole vier en hole vijf verder gereed te maken voor het inzaaien.   

 
Blog archief