Beregening

Niek Rietveld
Niek Rietveld

02-12-2016

Vandaag 2 december zijn er werkzaamheden op de baan welke maar 1 maal per jaar worden uitgevoerd. Zodra de weerberichten aangeven dat het 's nachts gaat vriezen wordt de planning direct aangepast en wordt het beregening systeem met perslucht afgeblazen. De perslucht wordt verkregen door een zware compressor welke wordt ingehuurd en aangesloten op het beregening netwerk. Via een computer worden in een vooraf bepaalde volgorde het leidingnetwerk via de sproeiers leeg geblazen. Dat geeft een schrik effect als ploseling in de baan bijv naast u een sproeier wordt aangestuurd en een mist van water ontstaat. Al deze werkzaamheden zijn nodig om het bevriezen van het beregeningsusteem te voorkomen. Ook wordt binnekort de fontein uit de vijver verwijderd.

 
Blog archief