Snelheid van de greens

Niek Rietveld
Niek Rietveld

30-08-2016

Een bekend spreekwoord zegt het al: Meten is weten en er is gemeten!

Er was een aantal vragen van diverse leden zoals: Is er verschil in snelheid tussen de nieuw aangelegde greens en de bestaande greens. Na uitgebreid de snelheid te hebben gemeten is het resultaat! Ja er is een verschil. van 0,9 stimp. Wat is de eenheid stimp eigenlijk. De stimp is een getal van lengte welke een bal aflegt op de green wanneer deze van een geijkte hoogte wordt losgelaten De afgelegde weg is in FEET ( 1 voet is 30 centimeter.).en wordt uigevoerd met een speciaal caliber.  Nu is er een aantal ingrepen om de stimp te beinvloeden. Deze zijn o.a. de greens korter maaien De greens meerdere malen achtereen maaien. De greens verdichten ( rollen ) De greens tijdelijk laten uitdrogen. enz.

Het doel van de greenkeepers is voor een belangrijke wedstrijd zoals het recent gehouden clubkampioenschap om de greens niet alleen snel te krijgen ,maar dat er bijna geen onderling verschil in snelheid is waar te nemen door de deelnemers tussen de greens onderling. Daar zijn we nu bij dit kampioenschap in geslaagd. 

De stimp gemeten op 27 augustus om 09.00 uur bij een temperatuur van 22 0 C.was zowel op de oude greens als de nieuwe greens 9.0 ( gemiddeld ) Ongetwijfeld waren de greens in de loop van de dag sneller, door temperatuur stijging en zonneschijn

P.S.  De gemiddelde stimp is voor Leeuwenbergh minimaal 8 en hoger....

 

 
Blog archief