Expatriate leden

Expats

Expatriate leden zijn leden die voor een korte tijd voor hun werk in Nederland wonen en toch graag (tijdelijk) lid willen zijn van een golfvereniging. Zij betalen dezelfde contributie als een gewoon lid ( 2017: € 1.255,-  plus een eenmalig entreegeld van € 300,-) .