Junior lidmaatschap

De jaarcontributie 2018  voor juniorleden en studentleden (18 t/m 25 jaar) bedraagt  € 280,-

Juniorleden betalen geen entreegeld en geen participatielening.

De leeftijd per 1 januari van het lopende verenigingsjaar is  bepalend.
Bovenstaande jaarlijkse contributies worden elk jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
De contributie wordt naar rato berekend, afhankelijk van de ingangsdatum van het lidmaatschap.
Zittende aspirant-leden (jeugd tot 18 jaar) worden bij de aanvang van het eerstvolgende verenigingsjaar na het bereiken van de achttienjarige leeftijd juniorlid van de vereniging.
Als je lid wilt worden verzoeken wij je het aanvraagformulier in te vullen en te zenden aan:

Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh
Elzenlaan 31
2495 AZ  Den Haag