Strokeplay 2013 - Reglement

12 mei 2013

REGLEMENT
Strokeplaykampioenschappen 2013

Starttijd
De speler moet starten op de door de Commissie vastgestelde tijd (Regel 6-3). De geldende straf voor overtreding van Regel 6-3 is diskwalificatie.
Echter, in afwijking van het bepaalde in Regel 6-3 geldt voor het Strokeplay Kampioenschap 2013 de volgende bepaling: “Indien de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats komt - en er zijn geen omstandigheden die het rechtvaardigen om af te zien van de straf van diskwalificatie volgens Regel 33-7 - is de straf voor het te laat starten twee slagen op de eerste hole, in plaats van diskwalificatie”.
 
Starthole
Er wordt volgens de startlijst gestart op hole 1. Een (1 dus niet 2 of meer) caddie is toegestaan vanaf elke hole. Er mag gewisseld worden van caddie tijdens de ronde.
 
Pace of play
De maximum speeltijd voor de vastgestelde ronde bedraagt 4½ uur. Overschrijding hiervan heeft diskwalificatie tot gevolg. Voorts geldt de navolgende bepaling:
"Ter voorkoming van slow play, zoals bepaald in R. 6-7, zullen de in de baan aanwezige Rules Officials en Marshalls bevoegd zijn bij onnodig oponthoud een waarschuwing te geven. Bij daarop volgende overtreding van het vastgestelde wedstrijdtempo of play 1 strafslag, bij de tweede overtreding 2 strafslagen en bij de volgende overtreding diskwalificatie. De straf wordt opgelegd aan de gehele flight, behoudens indien het oponthoud onmiskenbaar aan één, of meer der competitors kan worden toegeschreven."
 
100 Strokes of meer in een (voor)ronde
Indien een speler meer dan 99 strokes nodig heeft voor een voorronde (een zaterdagronde), dan is deze speler uitgeschakeld.
De cut voor zondag ligt bij de dames en heren na hun 2e ronde op zaterdag en is 40% plus de tie’s.
De cut voor zondag ligt bij de dames en heren senioren na hun ronde op zaterdag en is 40% plus de tie’s.
 
Gelijk resultaat
Indien na het einde van de wedstrijd twee of meer spelers een gelijk resultaat hebben behaald zal een beslissingswedstrijd volgen, welke zal worden gespeeld over vier holes (te weten: hole 15, 16, 17 en 18). Indien daarna wederom twee of meer spelers een gelijk resultaat hebben behaald zal "hole voor hole" een beslissingswedstrijd worden gespeeld (Sudden Death), over de holes 16, 17 en 18 net zolang tot er een winnaar is.

Verdere aanbevelingen
Tweede Bal (R. 3-3)
Er zijn Rules Officials/Referee's in de baan aanwezig en aarzel daarom niet om bij een mogelijk probleem betreffende de rechten van de speler of de te volgen handelwijze of de toepassing van een regel de assistentie van deze in te roepen ter beslissing van het probleem. Indien de Rules Official/ Referee niet direct beschikbaar is handel dan als gevolg van R 3-3 en speel dan een tweede bal. Uiteraard melden aan de mede-competitor(s) en zo spoedig mogelijk voorleggen aan de Rules Official/Referee, of de Commissie vóórdat de scorekaart wordt ingeleverd. Zo niet: diskwalificatie.
Als er geen Rules Official/Referee bij u in de buurt is, dan kunt u bellen met 06-0653980012 (Eric Wind). Hij zal zorgen voor een Rules Official/Referee zorgen.
 
Provisional Ball
Aarzel niet bij twijfel of de bal out of bounds ligt of onvindbaar is een provisional ball te slaan. Dit voorkomt onnodig tijdverlies. Kondig dit wel aan voordat u de bal slaat.
 
Forecaddies
Op een aantal holes zijn forecaddies aanwezig. Zij zullen aangeven of uw bal gevonden is of dat u een provisional ball dient te slaan en zij geven ook de standen door aan het live-scoring-systeem in het clubhuis.

Deelname wedstrijd (voorwaarden)
Bij overschrijding van het max. aantal deelnemers zal plaatsing voor deelname aan het strokeplaykampioenschap, gezien het beperkte aantal beschikbare starttijden, geschieden op basis van handicap. Dit betekent dat iemand die op het moment van inschrijving reserve staat, maar een lage handicap heeft, toch geplaatst wordt en iemand met een hoge handicap die op het moment van inschrijving geen reserve stond, op dat moment reserve wordt. Moment van inschrijving is handicap bepalend.

Rules Official/Referee
Voor de goede orde vermelden wij nog dat de in de baan aanwezige Rules Official/Referee “standing” heeft en als zodanig voor de commissie optreedt. Dit betekent dat wanneer een Rules Official/Referee een speler een fout ziet maken, hij/zij deze speler een straf mag opleggen.

Afbreken kampioenschap bij slecht weer
Indien wegens slechte weersomstandigheden een tweede speeldag niet mogelijk is, dan tellen alle gespeelde rondes van de eerste dag. De hieruit voortkomende beste speler in zijn/haar categorie wordt dan als winnaar aangewezen.

Gebruik buggy of handicart
Het gebruik van een buggy of handicart is niet toegestaan, behalve voor de seniorencategorie. Voorwaarde is dan wel dat er een medische verklaring moet worden overlegd.