INSCHRIJFFORMULIER HANDICAPREGISTRATIE

Email adres*: 
Achternaam*
Meisjesnaam (indien vermelding gewenst):
Voorletters*
Roepnaam
geslacht* m
v
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*
Straat en huisnummer*
Postcode en woonplaats*
Telefoonnummer mobiel
Telefoonnummer vast
Bent u hiervoor bij een andere club lid geweest? Ja
Nee
Indien ja: bij welke club?
Indien nee: U kiest voor Golf Academy lid
Bent u in het bezit van een geldig Golfvaardigheidsbewijs of (Club)Handicap of baanpermissie.* Ja
Nee
» Indien Ja:
Uw registratienummer NGF
Uw actuele handicap
» Voorwaarden
Door akkoord te gaan met de voorwaarden
- heb ik mijn lidmaatschap bij mijn vorige club opgezegd (het is namelijk niet mogelijk om bij 2 clubs geregistreerd te staan)
- geef ik mij op voor Handicapregistratie bij Golfassociatie Leeuwenbergh.
- verklaar ik mij te zullen houden aan de daarvoor door de NGF vastgestelde regels.
- worden de jaarlijkse kosten na ontvangst van een factuur voldaan.
- worden mijn gegevens opgenomen in de handicap administratie.

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. Indien u wilt opzeggen kan dit schriftelijk worden gedaan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, dus vr 1 december voor het daaropvolgende jaar.

Akkoord met de voorwaarden* Ja
Nee